GSM systém

Poslední aktualizace: 03.07.2015

Tento přístroj dokáže ovládat na dálku pomocí mobilního telefonu následující funkce:
- spínání 2 až 10 relé nezávisle na sobě
- má až 12 binárních, nebo napěťových vstupů, označené a využitelné jako ALARM
- až 10 vstupů lze konfigurovat jako analogové (využitelné pro měření neelektrických veličin)
Nesporná výhoda je bezesporu jeho cena!
Návrat