Imobiliser

Poslední aktualizace: 03.07.2015

- jednoduché i složitější časovače v neomezených nastavitelných intervalech (možnost nastavení pomocí PC, potenciometru, 
trimru, klávesnice i teploty či jiných neelektrických veličin)
- různé aplikace pro ovládání relé
- měrění, zobrazení, využití teploty pro různé termostaty a teploměry.
- dálkové ovládání pomocí IR
- světelné závory s využitím IR či laseru s dosahem až 70m (poplach, počítání přetnutí paprsku...)
- zabezpečení bytu, automobilu, lodě... (bezkontaktní identifikace, imobiliser, GPS, GSM)
- využití bezdotykové identifikace RFID (docházkový systém, zamykání a odemykání, identifikace lidí, zvířat, věcí...)
- využití mobilního telefonu (ovládání na dálku, alarmy, odposlech, výstraha...)
- zařízení ovládaná přímo pomocí PC (ovládání relé, LCD i LED displeje, systém vytápění domu...)
- různé ovládací přístroje s LCD, klávesnicí...
- záznamová zařízení (např.teploty, rychlosti, pulzů, otáček, napětí, proudu...) s vyhodnocením na PC nebo LCD disleji.
- určitě Vámi požadovanou aplikaci

Návrat